Szkolenia

  • radzenie sobie ze stresem - trening relaksacji
  • radzenie sobie ze złością
  • komunikacja i bariery komunikacyjne
  • na temat substancji psychoaktywnych / narkotyków i narkomanii /
  • psychospołecznych aspektów epidemiologii HIV/AIDS